ระบบรายงาน ความเสี่ยง โรงพยาบาลพนม

สถิติการรายงานความเสี่ยงปี พ.ศ. 2563

R!sk Management

ผู้ใช้งานและผู้ดูแลระบบโปรด Login

ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :


ระบบรายงานความเสียง โรงพยาบาลพนม
ออกแบบและพัฒนาระบบ: งานประกันสุขภาพยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์